Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů MPG GmbH

My, společnost MPG GmbH (dále jen MPG), respektujeme vaše soukromí a soukromí osobních údajů jako nejvyšší hodnotu. Patří zde i odpovědné zacházení s vašimi osobními údaji. Ujišťujeme vás, že striktně dodržujeme zákonná ustanovení obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. V následujícím textu bychom vás rádi podrobně informovali o shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů.

Osobní údaje jsou informace o faktických a osobních okolnostech identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Jedná se například o vaše jméno, telefonní číslo, adresu a veškeré údaje, které nám poskytnete při registraci a založení zákaznického účtu.

Vyhrazujeme si právo přizpůsobit informace uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů změnám legislativy nebo jurisdikce bez předchozího upozornění. Platná je vždy zde zveřejněná aktuální verze.

 1. Správce

Správcem pro shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů je společnost MPG. Společnost MPG lze jako správce kontaktovat na těchto kontaktních údajích:

MPG GmbH
Liebenauer Tangente 4
8041 Graz, Rakousko
Tel: +43 (0) 51720 1000
E-mail: datenschutz@mpg-eyewear.com

 1. Shromažďování, zpracování, používání a uchovávání osobních údajů

Chráníme vaše osobní údaje. Veškeré osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, a to zejména pro účely vámi objednaných služeb a pro zpracování vašich dotazů. Třetím stranám budou uložené údaje poskytnuty pouze způsobem popsaným v tomto prohlášení. Osobní údaje nebudou samozřejmě předávány reklamním společnostem.

Vaše údaje budou uchovávány v osobní podobě pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které jsou zpracovávány, nebo do uplynutí garančních, záručních, promlčecích a zákonných povinností uchovávání, pokud není v těchto ustanoveních o ochraně údajů uvedeno jinak. Osobní údaje v rámci dotazu (v důsledku kterého nevznikne obchodní proces) budou po 6 měsících vymazány. Údaje, které vznikají v rámci obchodního procesu, se uchovávají po dobu 7 let. Delší uchovávání údajů však může vyplývat z konkrétně vznikajícího postupu.

V rámci provozování našich webových stránek pověřujeme poskytovatele softwarových služeb a agentury, které mohou v rámci své činnosti získat přístup k vašim osobním údajům. Jsou vůči nám povinni dodržovat platné předpisy o ochraně osobních údajů. Další informace o poskytovatelích služeb, které pověřujeme, si můžete vyžádat na adrese datenschutz@mpg-eyewear.com

 1. Soubory cookie a pluginy

Udělením výslovného souhlasu při načtení našich webových stránek souhlasíte s používáním následujících souborů cookie a pluginů na našich webových stránkách:

Na těchto webových stránkách se používají tzv. cookies. Soubor cookie je malý soubor, který se může uložit ve vašem počítači při návštěvě určité webové stránky. Soubory cookie se v zásadě používají k tomu, aby poskytovaly uživatelům další funkce na webových stránkách. Mohou se například použít k usnadnění navigace na webových stránkách, umožňují vám pokračovat v používání webových stránek tam, kde jste je opustili, a/nebo ukládat vaše předvolby a nastavení při další návštěvě webových stránek. Soubory cookie nemají přístup k žádným jiným datům ve vašem počítači, nemohou je číst ani měnit.

Většina souborů cookie na těchto webových stránkách jsou takzvané soubory cookie relace. Jakmile naše webové stránky opustíte, automaticky se vymažou. Naproti tomu trvalé soubory cookie zůstávají v počítači, dokud je z prohlížeče ručně nevymažete. Tyto trvalé soubory cookie používáme k tomu, abychom vás při další návštěvě našich webových stránek rozpoznali. Trvalé soubory cookie používáme také k tomu, abychom vám umožnili naplnit a spravovat nákupní košík objednávkami během vaší relace v internetovém obchodě B2B a také zobrazit vám vaše požadovaná přednastavení v nákupním košíku.

Pokud chcete ve svém počítači kontrolovat soubory cookie, můžete zvolit nastavení prohlížeče tak, abyste obdrželi upozornění, když chce webová stránka uložit soubory cookie. Soubory cookie můžete také zablokovat nebo vymazat, pokud se již do vašeho počítače uložily. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tyto kroky nastavit, použijte funkci „Nápověda“ ve svém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že zablokování nebo vymazání souborů cookie může omezit vaši online aktivitu a zabránit vám v plném využívání těchto webových stránek.

 • Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme službu webové analýzy Google Analytics společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používá soubory cookie, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. Informace vytvořené souborem cookie o vašem používání webových stránek se zpravidla přenášejí na server Google v USA, kde se ukládají.

Google bude tyto informace používat naším jménem za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránkách a používáním internetu vůči provozovatelům webových stránek.

Používáme Google Analytics pouze s aktivní anonymizací IP. To znamená, že IP adresa uživatelů je společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude IP adresa přenesena na server Google v USA a zde zkrácena.

Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a vztahujících se k vašemu používání online nabídky pro Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazemools.google.com/dlpage/gaoptout. Podrobné informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na adrese www.google.com/analytics/terms/de.html popř. www.google.de/intl/de/policies/.

 • Google Maps

Na našich mikrostránkách používáme službu Google Maps API. Tato služba je službou společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Integrací služby na našich stránkách budou společnosti Google, Inc. předávány minimálně následující údaje: IP adresa, čas návštěvy webových stránek, rozlišení obrazovky návštěvníka, URL webové stránky (referer), identifikátor prohlížeče (uživatelský agent) a vyhledávací výrazy. Přenos dat probíhá nezávisle na tom, zda máte u Google uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet nemáte. Po přihlášení jsou tyto údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Nepřejete-li si, aby byla data přiřazena k vašemu profilu, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google, Inc. tyto údaje ukládá jako uživatelský profil a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo přizpůsobení svých webových stránek dle potřeb. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž se pro uplatnění tohoto práva musíte obrátit na Google Inc. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů společností Google, Inc. najdete na adrese www.google.at/intl/de/policies/privacy/. Používáním služby Google Maps souhlasíte se zpracováním údajů společností Google, Inc. Dotyčné údaje nezpracováváme.

 • Youtube

Na našich webových stránkách jsme nahráli videa YouTube, která jsou uložena na „www.youtube.com“ a lze je přehrát přímo z našich webových stránek. Všechna jsou integrována v takzvaném „rozšířeném režimu ochrany údajů“, takže pokud videa nepřehrajete, nebudou na YouTube přenášeny žádné osobní údaje o vás jako uživateli. Pouze při přehrávání videí se ve vašem počítači ukládají soubory cookie YouTube a údaje se předávají společnosti Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jakožto provozovateli YouTube. Při přehrávání videí uložených na YouTube jsou společnosti Google, Inc. předávány minimálně následující informace: IP adresa a ID souboru cookie, konkrétní adresa navštívené stránky, nastavení jazyka prohlížeče, systémové datum a čas volání a identifikátor vašeho prohlížeče. K přenosu údajů dochází bez ohledu na to, zda máte u společnosti Google uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet nemáte. Po přihlášení jsou tyto údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete být přiřazeni k vašemu profilu, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube nebo Google, Inc. tyto údaje ukládají jako uživatelský profil a používají je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo návrh webových stránek na míru. Toto vyhodnocování se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování reklamy podle potřeb a informování ostatních uživatelů o jejich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, a musíte být převedeni na Google Inc., abyste mohli být aktivní na YouTube. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů společností Google, Inc. najdete na adrese www.google.at/intl/de/policies/privacy/. Přehráváním videí na YouTube souhlasíte se zpracováním údajů společností Google, Inc. Dotyčné údaje nezpracováváme.

 • Fanouškovská stránka Facebook (fanpage) – přehledy stránek (insights)

Facebook poskytuje naší stránce přehledy stránek (insights). Přehledy stránek jsou souhrnná data, která nám pomáhají pochopit, jak lidé s naší stránkou pracují.

Přehledy stránek mohou být založeny na osobních údajích shromážděných v souvislosti s návštěvou nebo interakcí osob na našich stránkách, příp. s našimi stránkami a jejich obsahy. V souvislosti s dodatkem přehledů stránek pro správce platí:

 • Společnost Facebook Ireland Limited („Facebook Ireland“) a my jsme společnými správci pro zpracování údajů přehledů. Tento dodatek přehledů stránek stanoví příslušné povinnosti společnosti Facebook Ireland a vám v souvislosti se zpracováním údajů přehledů.
 • Společnost Facebook Irsko se zavazuje, že převezme primární odpovědnost podle GDPR za zpracování údajů přehledů a bude dodržovat všechny povinnosti podle GDPR v souvislosti se zpracováním údajů přehledů (mimo jiné články 12 a 13 GDPR, článek 15 až 22 GDPR a článek 32 až 34 GDPR). Kromě toho společnost Facebook Ireland poskytne subjektům údajů podstatu tohoto dodatku přehledů stránek.
 • Za zpracování těchto osobních údajů v souvislosti s přehledy stránky, na které se nevztahuje tento dodatek o přehledech stránky, je nadále odpovědná výhradně společnost Facebook Ireland. Tento dodatek přehledů stránky nám nedává právo požadovat zveřejnění osobních údajů uživatelů Facebooku zpracovávaných v souvislosti s produkty Facebooku, a to ani v případě přehledů stránky poskytovaných Facebookem.

Bližší informace naleznete na https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 • Pluginy pro Facebook

Naše webové stránky používají sociální pluginy (dále jen „pluginy“) sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“). Pluginy jsou označeny logem Facebooku nebo dodatkem „Facebook Social Plugin“. Vyvoláte-li si webovou stránku naší internetové prezentace, která takový plugin obsahuje, naváže váš prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginu přenáší společnost Facebook přímo do vašeho prohlížeče, který jej následně integruje do webové stránky. Integrací pluginu získá Facebook informaci, že jste navštívili příslušnou stránku našeho webu. Pokud jste přihlášeni na Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu k vašemu účtu na Facebooku. Pokud s pluginy komunikujete, například stisknete tlačítko „To se mi líbí“ nebo pošlete komentář, jsou příslušné informace přeneseny přímo z vašeho prohlížeče na Facebook, kde se uloží. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání osobních údajů společností Facebook, jakož i vaše příslušná práva a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook Pokud si nepřejete, aby o vás Facebook shromažďoval údaje prostřednictvím našich webových stránek, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku.

 • Facebook Custom Audience (vlastní okruh uživatelů)

Na našich webových stránkách používáme službu Facebook Custom Audience, abychom vám mohli poskytovat cílené reklamy a ještě více zlepšili naše služby pro vás. Tato služba je službou společnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Integrací služby na našich stránkách budou společnosti Facebook, Inc. předávány minimálně následující údaje: IP adresa, URL webové stránky, časový záznam návštěvy webové stránky. Přenos dat probíhá nezávisle na tom, zda máte na Facebooku uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet nemáte. Po přihlášení jsou tyto údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů společností Facebook, Inc. naleznete na adrese https://www.facebook.com/about/privacy. Používáním služby Facebook souhlasíte se zpracováním údajů námi a společností Facebook, Inc. Soubory cookie pro shromažďování a kontrolu online reklamy založené na používání lze deaktivovat na adrese www.youronlinechoices.com.

 • Facebook pixel

Na našich webových stránkách používáme nástroj pro analýzu Pixel od společnosti Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tato služba nám umožňuje sledovat chování uživatele poté, co je kliknutím na reklamu na Facebooku přesměrován na naše webové stránky. Umožňuje nám to vyhodnocovat účinnost reklam na Facebooku a optimalizovat budoucí reklamní akce. Shromážděné údaje jsou pro nás anonymní a neumožňují odhalit identitu uživatele. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook, aby bylo možné spojení s příslušným uživatelským profilem a aby Facebook mohla údaje používat k reklamním účelům v souladu se směrnicí pro používání údajů na Facebooku (https://www.facebook.com/about/privacy). Můžete společnosti Facebook a jejím partnerům umožnit zobrazování reklam na Facebooku a z Facebooku. Kromě toho může být za tímto účelem ve vašem počítači uložen soubor cookie. Svůj souhlas můžete odvolat zde: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 • Instagram

Funkce služby Instagram jsou integrovány na našich stránkách. Tyto funkce poskytuje společnost Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Jakmile se přihlásíte ke svému účtu na Instagramu, můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem na Instagramu tím, že kliknete na tlačítko Instagram. To umožňuje Instagramu přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel těchto stránek nemáme informace o obsahu předávaných dat ani o jejich použití společností Instagram. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu: https://help.instagram.com/519522125107875?helfref=page_content.

 1. Shromažďování a zpracování anonymních osobních údajů – soubory protokolů (logfiles)

Při každém přístupu uživatele na naše webové stránky, tj. při každém vyvolání nebo pokusu o vyvolání souboru na tomto serveru, se údaje o tomto procesu ukládají do souboru protokolu. Tyto údaje nejsou osobní; nemůžeme tedy vysledovat, který uživatel načetl které údaje. Nepokoušíme se tyto informace ani shromažďovat.

Každým vyvoláním se ukládá následující datový záznam:

 • název načteného souboru
 • datum a čas načtení
 • množství přenášených dat
 • hlášení, zda bylo načtení úspěšné
 • hlášení, proč se vyvolání případně nezdařilo
 • název poskytovatele internetových služeb
 • operační systém a software prohlížeče vašeho počítače
 • webová stránka, ze které nás navštěvujete.

Všechny výše uvedené údaje budou námi a námi pověřenými poskytovateli služeb vyhodnocovány pro statistické účely. Tyto údaje používáme k tomu, abychom naše webové stránky pro vás ještě vylepšili.

 1. Zabezpečení údajů

Bezpečnost vašich údajů je pro nás na prvním místě. Naším deklarovaným cílem je přijmout veškerá nezbytná technická a organizační opatření k tomu, aby bylo naše zpracování údajů bezpečné a vaše osobní údaje byly zpracovávány tak, aby byly chráněny před přístupem neoprávněných třetích osob. Zajišťujeme, aby naše IT infrastruktura splňovala mezinárodní bezpečnostní standardy.

 1. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji a naše kontaktní údaje

Jste oprávněni (za podmínek stanovených platnými právními předpisy) uplatňovat mimo jiné následující práva: právo na informace (článek 15 GDPR), právo na opravu (článek 16 GDPR), právo na výmaz (článek 17 GDPR), právo na omezení (článek 18 GDPR), přenositelnost údajů (článek 20 GDPR) a právo vznést námitku (článek 21 GDPR).

Pokud si přejete uplatnit výše uvedená práva subjektu údajů nebo máte jakékoli dotazy či obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás:

Michael Pachleitner Group GmbH
Liebenauer Tangente 4
8041 Graz, Rakousko
Tel: +43 (0) 51720 1000 
E-mail: datenschutz@mpg-eyewear.com

 1. Právo na stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud jste názoru, že zpracování vašich osobních údajů porušuje zákonná ustanovení, máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů. Přehled národních a mezinárodních úřadů pro ochranu osobních údajů najdete na adrese http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.