Gegevensbescherming

Privacyverklaring MPG GmbH

Wij, MPG GmbH (hierna MPG), respecteren uw privacy en persoonlijke sfeer als hoogste goed. Daartoe rekenen we ook de verantwoordelijke omgang met uw persoonlijke gegevens. U kunt ervan verzekerd zijn, dat wij strikt de wettelijke bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ten aanzien van de gegevensbescherming naleven. Hieronder willen wij u gedetailleerd informeren over het verzamelen, de verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens zijn gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Hiertoe behoren bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres alsmede alle gegevens die u ons verstrekt tijdens de registratie en bij het aanmaken van een klantaccount.

We behouden ons het recht voor om de in deze privacyverklaring beschikbaar gestelde informatie zonder voorafgaande aankondiging aan te passen aan een verandering in de wetgeving of de jurisprudentie. De hier gepubliceerde versie is altijd geldig.

 1. Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor het verzamelen, de verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming is MPG. MPG is als verantwoordelijke instantie voor u bereikbaar via de volgende contactgegevens:

MPG GmbH
Liebenauer Tangente 4
8041 Graz, Oostenrijk
Tel: +43 (0) 51720 1000
E-mail: datenschutz@mpg-eyewear.com

 1. Verzameling, verwerking, gebruik en opslaan van persoonlijke gegevens

Wij beschermen uw gegevens Alle persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt conform de toepasselijke bepalingen inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, in eerste instantie ten behoeve van de door u bestelde diensten en voor de verwerking van uw aanvragen. De opgeslagen gegevens worden alleen op de in deze privacyverklaring beschreven manier ter beschikking gesteld aan derden. Er worden natuurlijk geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan reclamebedrijven.

Uw persoonlijke gegevens worden zolang opgeslagen als dat het voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt nodig is of tot het verstrijken van eventuele garantie-, waarborg-, verjarings- en wettelijke bewaarplichten, tenzij in deze gegevensbeschermingsbepalingen anders is bepaald. Gegevens in het kader van een aanvraag (er ontstaat in het vervolg geen zakelijk proces) worden na 6 maanden verwijderd. Gegevens die in het kader van een zakelijk proces worden gegenereerd, worden 7 jaar bewaard. Er kan echter een langere bewaartermijn van gegevens voortvloeien uit een specifieke procedure.

In het kader van de exploitatie van onze website engageren wij dienstverleners en agenturen op het gebied van software die in de loop van hun activiteiten toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke gegevens. Deze hebben zich ten opzichte van ons verplicht tot het naleven van de geldende bepalingen ten aanzien van gegevensbescherming. U kunt meer informatie over de door ons geëngageerde dienstverleners opvragen via datenschutz@mpg-eyewear.com.

 1. Cookies en plug-ins

Door uw uitdrukkelijke toestemming te verlenen bij het oproepen van onze website gaat u akkoord met het gebruik van de volgende cookies en plug-ins op onze website:

Op deze website wordt gebruikgemaakt van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein bestand, dat op uw computer kan worden opgeslagen, wanneer u een website bezoekt. Cookies worden in principe gebruikt om gebruikers extra functies op een website aan te kunnen bieden. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om het navigeren op een website gemakkelijker te maken voor u, om het u mogelijk te maken om een website verder te gebruiken vanaf waar u deze hebt verlaten en/of om uw voorkeuren en instellingen op te slaan wanneer u de website opnieuw bezoekt. Cookies hebben geen toegang tot andere gegevens op uw computer, ze kunnen ze niet lezen of veranderen.

De meeste cookies op deze website zijn zogenaamde sessiecookies. Ze worden automatisch verwijderd, wanneer u onze website weer verlaat. Permanente cookies blijven daarentegen op uw computer aanwezig totdat u ze handmatig in uw browser verwijdert. We gebruiken dergelijke permanente cookies om u te kunnen herkennen wanneer u onze website de volgende keer bezoekt. Wij gebruiken ook permanente cookies zodat u tijdens uw sessie op de B2B webshop uw winkelwagentje met bestellingen kunt vullen en beheren en om uw gewenste voorinstellingen in het winkelwagentje weer te geven.

Wanneer u cookies op uw computer wilt controleren kunt u uw browserinstellingen zo selecteren dat u een melding krijgt wanneer een website cookies wil opslaan. U kunt cookies ook blokkeren of verwijderen wanneer ze al op uw computer werden opgeslagen. Wanneer u meer wilt weten over hoe u deze stappen kunt uitvoeren kunt u gebruikmaken van de “Help”-functie in uw browser.

Houd er rekening mee, dat het blokkeren of verwijderen van cookies van invloed kan zijn op uw online ervaring en u kan beletten om deze website volledig te kunnen gebruiken.

 • Google Analytics

Op onze websites maken wij gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere aan het gebruik van de website en het gebruik van het internet gekoppelde diensten voor de exploitant van de website uit te voeren.

We maken alleen gebruik van Google Analytics met actieve IP-anonimisering. Dat betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte. Het IP-adres wordt alleen in uitzonderingsgevallen aan een server van Google in de USA overgedragen en daar ingekort.

U kunt de verzameling van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door op de volgende link te klikken en de daar beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:tools.google.com/dlpage/gaoptout. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder www.google.com/analytics/terms/de.html of onder www.google.de/intl/de/policies/.

 • Google Maps

We maken op onze microsites gebruik van de dienst Google Maps API. Deze dienst is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Door de integratie van de dienst op onze site worden minimaal de volgende gegevens aan Google, Inc. overgedragen: IP-adres, tijd van het bezoek aan de website, beeldschermresolutie van de bezoeker, URL van de website (referer), identificatie van de browser (user-agent) en zoekbegrippen. De gegevensoverdracht vindt onafhankelijk plaats van het feit of u een gebruikersaccount bij Google hebt waarop u bent ingelogd, of dat u geen gebruikersaccount hebt. Wanneer u bent ingelogd worden deze gegevens direct aan uw account toegewezen. Wanneer u geen toewijzing aan uw profiel wenst moet u vóór activering van de knop uitloggen. Google, Inc. slaat deze gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt ze voor reclame-, marktonderzoeksdoeleinden en/of voor een op de behoeften afgestemd ontwerp van zijn website. U hebt recht om bezwaar aan te tekenen tegen de vorming van dit gebruikersprofiel waarbij voor het uitoefenen van dit recht contact moet opnemen met Google, Inc. Meer informatie over doel en omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door Google, Inc. vindt u op www.google.at/intl/de/policies/privacy/. Door gebruik te maken van de dienst Google Maps gaat u akkoord met de gegevensverwerking door Google, Inc. Wij verwerken de betreffende gegevens niet.

 • YouTube

We hebben op onze website YouTube-video’s opgenomen die op “www.youtube.com” zijn opgeslagen en rechtstreeks vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de zogenaamde “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”, zodat er geen gegevens van u als gebruiker aan YouTube kunnen worden overgedragen wanneer u de video’s niet afspeelt. Alleen wanneer u de video’s afspeelt worden er cookies van YouTube op uw computer opgeslagen en worden er gegevens overgedragen aan Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, als exploitant van YouTube. Bij de weergave van video’s die op YouTube zijn opgeslagen wordt minstens de volgende informatie aan Google, Inc. overgedragen: het IP-adres en de cookie-ID, het specifieke adres van de van ons bezochte site, de taalinstelling van de browser, syteemdatum en -tijd van het bezoek en de identificatie van uw browser. De gegevensoverdracht vindt onafhankelijk plaats van het feit of u een gebruikersaccount bij Google hebt waarop u bent ingelogd, of dat u geen gebruikersaccount hebt. Wanneer u bent ingelogd worden deze gegevens direct aan uw account toegewezen. Wanneer u geen toewijzing aan uw profiel wenst, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. YouTube of Google, Inc. slaat deze gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt ze voor reclame-, marktonderzoeksdoeleinden en/of voor een op maat gemaakt website-ontwerp. Een dergelijke evaluatie wordt met name (ook voor niet ingelogde gebruikers) uitgevoerd om reclame op maat aan te kunnen bieden en andere gebruikers over hun activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht om bezwaar in te dienen tegen het maken van deze gebruikersprofielen en u moet worden doorgestuurd naar Google, Inc. om te reageren op YouTube. Meer informatie over doel en omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door Google, Inc. vindt u op www.google.at/intl/de/policies/privacy/. Door gebruik te maken van de YouTube-video’s gaat u akkoord met de gegevensverwerking door Google, Inc. Wij verwerken de betreffende gegevens niet.

 • Facebook-fanpage – Page Insights

Facebook stelt Page Insights beschikbaar aan onze website. Bij Page Insights gaat het om samengevatte gegevens, waardoor we inzicht krijgen in de manier waarop mensen met onze website omgaan.

Page Insights kunnen gebaseerd zijn op persoonlijke gegevens die in verband met een bezoek of een interactie van personen op of met onze site en haar inhoud werden verzameld. Wat betreft de Page Insights aanvulling voor de verantwoordelijke persoon geldt:

 • Facebook Ireland Limited (“Facebook Ireland”) en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijke voor de verwerking van Insights-gegevens. Deze Page Insights-uitbreiding legt de betreffende verantwoordelijkheden van Facebook Ireland en u ten aanzien van de verwerking van Insights-gegevens vast.
 • Facebook Ireland gaat akkoord met de overname van de primaire verantwoordelijkheid conform AVG voor de verwerking van Insights-gegevens en om te voldoen aan alle verplichtingen uit hoofde van de AVG met betrekking tot de verwerking van Insights-gegevens (met inbegrip van de artikelen 12 en 13 AVG, de artikelen 15 tot en met 22 AVG en de artikelen 32 tot en met 34 AVG). Daarnaast zal Facebook Ireland het belangrijkste van deze Page Insights-uitbreiding aan de betrokken persoon beschikbaar stellen.
 • Facebook Ireland blijft de enige verantwoordelijke voor de verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens in verband met Page Insights, die niet onder deze Page Insights-uitbreiding vallen. Deze Page Insights-uitbreiding verleent ons niet het recht om te verzoeken om openbaarmaking van persoonlijke gegevens van Facebook-gebruikers die worden verwerkt in verband met Facebook-producten, met inbegrip van door Facebook verstrekte Page Insights.

Meer informatie is te vinden op https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 • Facebook plug-ins

Deze website maakt gebruik van social plug-ins (”plug-ins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). De plug-ins worden gekenmerkt door een Facebook-logo of door de toevoeging “Facebook Social Plugin”. Wanneer u een website die een dergelijke plug-in bevat opent, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct overgedragen aan uw browser en van daaruit in de website geïntegreerd. Door de integratie van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze website heeft bezocht. Wanneer u bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Wanneer u interageert met de plug-ins, bijvoorbeeld op de ‘Vind ik leuk’-knop drukt of een commentaar plaatst, dan wordt de betreffende informatie door uw browser direct aan Facebook overgedragen en daar opgeslagen. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook en uw bijbehorende rechten en instellingsopties ter bescherming van de privacy van de gebruikers, kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook. Wanneer u niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt, moet u zich vóór het bezoek aan onze website afmelden bij Facebook.

 • Facebook Custom Audience

We maken op onze website gebruik van de dienst Facebook Custom Audience om gerichte reclame aan u beschikbaar te stellen en daarmee onze service naar u toe nog beter te maken. Deze dienst is een service van Google Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Door de integratie van de dienst op onze site worden minimaal de volgende gegevens aan Facebook, Inc. overgedragen: IP-adres, URL van de website, tijdstempel van het bezoek aan de website. De gegevensoverdracht vindt onafhankelijk plaats van het feit of u een gebruikersaccount bij Facebook hebt waarop u bent ingelogd, of dat u geen gebruikersaccount hebt. Wanneer u bent ingelogd worden deze gegevens direct aan uw account toegewezen. Meer informatie over doel en omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door Facebook, Inc. vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy. Door gebruik te maken van deze Facebook-dienst gaat u akkoord met gegevensverwerking door ons en Facebook, Inc. Cookies voor het verzamelen en controleren van op gebruik gebaseerde online reclame kunnen op www.youronlinechoices.com worden gedeactiveerd.

 • Facebook Pixel

We maken op onze website gebruik van analysetool Pixel van Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Door deze dienst is het voor ons mogelijk om het gebruikersgedrag te volgen nadat een gebruiker door te klikken op een Facebook-advertentie doorgestuurd werd naar onze website. Hierdoor kunnen we de effectiviteit van Facebook-advertenties beoordelen en toekomstige reclame-uitingen optimaliseren. De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons en zijn niet te herleiden naar de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een een koppeling aan het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor reclamedoeleinden volgens de richtlijn ten aanzien van het gebruik van gegevens van Facebook ( https://www.facebook.com/about/privacy) kan gebruiken. U kunt Facebook en haar partners toestaan om advertenties van en naar Facebook weer te geven. Bovendien kan voor dit doel een cookie op uw computer worden opgeslagen. U kunt uw toestemming hier herroepen: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 • Instagram

Er zijn functies van de dienst Instagram geïntegreerd op onze websites. Deze kenmerken worden beschikbaar gesteld door Instagram, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA Inc., 94025, USA. Wanneer u bent aangemeld op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze sites koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Daardoor kan Instagram het bezoek aan onze websites aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de websites geen weet hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en over het gebruik daarvan door Instagram. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helfref=page_content.

 1. Verzameling en verwerking van anonieme data-logbestanden

Elke keer dat een gebruiker onze website bezoekt, d.w.z. elke keer dat een bestand wordt opgehaald of geprobeerd wordt op te halen van deze server, worden gegevens over dit proces opgeslagen in een logbestand. Deze gegevens zijn niet persoonlijk; wij kunnen dus niet natrekken welke gebruiker welke gegevens heeft opgevraagd. We proberen ook niet om deze informatie te verzamelen.

In concreto wordt voor elke opvraging het volgende gegevensrecord opgeslagen:

 • naam van het opgevraagde bestand
 • datum en tijd van de opvraging
 • overgedragen hoeveelheid gegevens
 • melding of de opvraging succesvol was
 • melding waarom de opvraging eventueel is mislukt
 • de naam van uw internet-provider
 • besturingssysteem en browsersoftware van uw computer
 • de website, waarvandaan u ons bezoekt.

Alle genoemde gegevens worden door ons en door ons geëngageerde dienstverleners geëvalueerd voor statistische doeleinden. Wij gebruiken deze gegevens om onze website nog beter te maken voor u.

 1. Gegevensbeveiliging

Wij hebben de beveiliging van uw gegevens hoog in het vaandel staan. Wij streven er uitdrukkelijk naar alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat onze gegevensverwerking veilig is en dat uw persoonlijke gegevens zodanig worden verwerkt dat zij beschermd zijn tegen toegang door onbevoegde derden. Wij zorgen ervoor dat onze IT-infrastructuur voldoet aan de internationale veiligheidsnormen.

 1. Uw rechten ten aanzien van persoonlijke gegevens en onze contactgegevens

U hebt onder meer het recht (onder de voorwaarden van het toepasselijke recht) om de volgende rechten uit te oefenen: recht op toegang (artikel 15 AVG), recht op rectificatie (artikel 16 AVG), recht op wissen (artikel 17 AVG), recht op beperking (artikel 18 AVG), gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 AVG) en het recht op bezwaar (artikel 21 AVG).

Wanneer u gebruik wilt maken van genoemde rechten van betrokkenen of vragen hebt over of problemen hebt met de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met ons:

Michael Pachleitner Group GmbH
Liebenauer Tangente 4
8041 Graz, Oostenrijk
Tel: +43 (0) 51720 1000   
E-mail: datenschutz@mpg-eyewear.com

 1. Recht op bezwaar bij de gegevensbeschermingsautoriteit

Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met wettelijke bepalingen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. U vindt een overzicht van de nationale en internationale gegevensbeschermingsautoriteiten onder  http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.